De energietransitie in gemeente Medemblik is in volle gang. Het opwekken van duurzame stroom door met name zonnepanelen neemt flink toe. Dat leidt er hier en daar toe dat het gaat knellen op het elektriciteitsnet. Netbeheerder Liander werkt aan een oplossing.

Ook de vraag naar elektriciteit neemt toe. Er is meer bedrijvigheid, (nieuwbouw)woningen gaan van het aardgas af en er komen steeds meer elektrisch rijdende auto’s op de weg. Al die stroom moet door datzelfde netwerk geperst worden. Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld, maar op de huidige ontwikkelingen is het niet ontworpen.

Zuur
Het knelpunt is het middenspanningsnet. Hier zijn voornamelijk – agrarische – bedrijven aan gekoppeld. “Het kan zo zijn dat een ondernemer die zijn bedrijf wil uitbreiden, langer moet wachten op de stroomaansluiting die hij nodig heeft. Of dat hij zijn bedrijfsdak vol wil leggen met zonnepanelen, maar de stroom nog niet kan terugleveren aan het net en op een wachtlijst komt. Dat is zuur”, erkent Harry Nederpelt, wethouder economie en duurzaamheid. “Neem daarom voor je gaat investeren in zonne-energie contact op met Liander om de mogelijkheden te bespreken.”

Nederpelt benadrukt dat particulieren die kiezen voor zonnepanelen op hun woning, nog steeds worden aangesloten op het net. “Daar zit het probleem niet. Hoewel ook deze inwoners op zeer zonnige dagen niet altijd hun overtollige zonnestroom kunnen terugleveren.”

Netbeheerder Liander werkt hard om het stroomnet geschikt te maken voor de energietransitie. Maar dat heeft tijd nodig. Stap voor stap wordt het net robuuster gemaakt met dikkere kabels en meer stations. Naar verwachting zijn de beperkingen lokaal opgeheven in 2025. Nederpelt: “Als gemeente kunnen we de vaart erin houden door vergunningstrajecten en bestemmingsplanwijzigingen voor netwerkzaamheden te versnellen.”

Energiesysteemactieplan
Daarnaast is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de energiesituatie op langere termijn met het oog op alle (duurzame) ontwikkelingen in onze mobiliteit en gebouwde omgeving. Zeker als Westfriesland in 2040 energieneutraal wil zijn. Harry Nederpelt: “We willen op Westfries niveau een energiesysteemactieplan opstellen. Want vrijwel elke gemeente in de regio kampt in min- of meerdere mate met netproblemen. Met zo’n plan kan West-Friesland zich met Liander beter voorbereiden op de toekomst.”

Meer informatie over de Transportcapaciteit van Liander in Noord-Holland vind je hier.