De klankbordgroep Duurzaam Medemblik is op zoek naar een nieuw lid

Klimaatverandering, een urgent probleem. We staan voor grote uitdaging om klimaatveranderingen tegen te gaan. Zo gaat de gaskraan in de toekomst dicht en gaan we ons energieverbruik duurzaam opwekken.  Om deze uitdagingen in de gemeente Medemblik aan te pakken, stelden we het Programma Duurzaam Medemblik op. Dit programma willen we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen uitvoeren. Ook richtten we de Klankbordgroep Duurzaam Medemblik  op. Deze groep geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid. Door het vertrek van een van de leden is er ruimte ontstaan voor een nieuw lid.

Wat zoeken we?

Een inwoner:

  • Met een groen hart
  • Met kennis van de cultuurhistorie van de gemeente
  • Die verbonden is aan maatschappelijke organisatie
  • Die graag haar of zijn mening geeft
  • Beschikbaar is voor minimaal twee avondvergaderingen per jaar

Wat wij je bieden:

  • Meedenken en adviseren over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente
  • Een leuk, groen netwerk in jouw woongemeente
  • Een vergoeding van €90,02 per bijgewoonde vergadering.

Om tegenstrijdige belangen tegen te gaan sluiten we de volgende mensen uit om deel te nemen aan de klankbordgroep:

  • Medewerkers van de gemeente;
  • Mensen die politiek actief zijn in de gemeente Medemblik.

Herken je jezelf in de persoon die we zoeken? Of heb je nog andere talenten die van meerwaarde kunnen zijn voor de klankbordgroep en waar je ons graag over wilt vertellen? Neem dan contact op via duurzaam@medemblik.nl We leren je graag kennen!