In september 2021 vroegen we bewoners van de kanswijken in de gemeente Medemblik om hun mening over de route naar aardgasvrij wonen. Aan de hand van de antwoorden gaat de gemeente in gesprek met de bewoners van de kansenwijken. Aanmelden voor deze gesprekken kan hier. 

Resultaten enquête
In totaal vulden 398 bewoners de enquête in. Een samenvatting van alle antwoorden vindt u hier.

In gesprek met de kanswijken
Met de gegeven antwoorden in de enquête zetten we de volgende stap in het proces: in gesprek met de bewoners van de kanswijken. Tijdens deze wijkgesprekken kunnen bewoners van de kanswijken vragen stellen en hun voorkeuren toelichten. Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om samen te werken. Bewoners krijgen ook uitleg over manieren om de wijk aardgasvrij te maken. Alle bewoners van de kanswijken ontvangen hiervoor tussen 14 oktober en 20 oktober een persoonlijke uitnodiging.

De wijkgesprekken vinden plaats op de volgende data:

Datum Tijd Kanswijk
Di 26 oktober 19.30 – 21.30 Kreeklanden, Wognum
Do 28 oktober 19.30 – 21.30 Wervershoof Oost
Ma 1 nov 19.30 – 21.30 Andijk Centrum
Di 2 nov 19.30 – 21.30 Schepenwijk, Medemblik
Ma 8 nov Online bijeenkomst 19.30 – 21.30 Alle bovengenoemde kanswijken

Bewoners kanswijk Randwijk
De opgave voor een mogelijk warmtenet gaan we nog nader onderzoeken. Deze opgave is anders dan voor de andere kanswijken, waar elektrisch verwarmen het meest voor de hand ligt. Daarom ontvangen bewoners van Randwijk in Medemblik later dit jaar een uitnodiging voor een gesprek.

Meld u aan voor een gesprek in uw wijk
Klik hier voor het aanmelden voor een van de wijkgesprekken. Voor de kanswijk Kreeklanden Wognum en Wervershoof Oost kan dat tot uiterlijk 24 oktober. Voor de kanswijk Andijk Centrum en Schepenwijk Medemblik kan dat tot uiterlijk 28 oktober. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de locatie van het wijkgesprek.

Wilt u weten of u in een kanswijk woont? Kijk dan op www.duurzaammedemblik.nl/warmte.