In april stuurden we een enquête naar alle bewoners van wijken waar we kansen zien voor elektrisch verwarmen. Deze zogenaamde kanswijken zijn:

• Kreeklanden, Wognum
• Wervershoof Oost
• Schepenwijk, Medemblik
• Centrum van Andijk

In deze enquête vroegen we hen wat ze nodig hebben om hun woning aardgasvrij te maken. En welke maatregelen zij overwegen om hun woning te verduurzamen. 202 bewoners vulden de enquête in. Hieruit komt naar voren dat bewoners behoefte hebben aan onafhankelijk advies over het verduurzamen van hun woning. Daarnaast willen bewoners samenwerken om samen in te kopen. En heeft men behoefte aan informatie over aardgasvrije technieken. De resultaten van de enquête vindt u hier Resultaten enquête ontzorgen aardgasvrij wonen

Wat gebeurt er met de resultaten?
Met de uitkomsten van de enquête ontwikkelt de gemeente een aantal producten die bewoners van de kanswijken kunnen helpen om hun woning aardgasvrij te maken. Hierbij kunt u denken aan een globaal stappenplan of een maatwerk energieadvies. Maar ook aan een digitaal platform waar bewoners informatie kunnen vinden over aardgasvrij wonen. En waar bewoners elkaar kunnen vinden om samen te werken of elkaar te helpen. Voor bewoners die al maatregelen willen nemen, kijken we welke gezamenlijk inkoopacties we kunnen organiseren. De komende maanden gaan we hiermee aan de slag.

Betrokken en enthousiaste bewoners denken mee
We ontwikkelen de producten met betrokken bewoners die eerder aangaven mee te willen denken en/of te werken. In de enquête gaven ook andere bewoners aan een bijdrage te willen leveren. Daar zijn we blij mee. Deze nieuwe groep betrekken we binnenkort ook bij het ontwikkelen van de producten. Zo werken we samen aan producten die zo goed mogelijk aan de behoefte van bewoners voldoen.

Wilt u weten wat de kanswijken voor elektrisch verwarmen zijn en of u in een kanswijk woont, kijk dan op https://www.duurzaammedemblik.nl/warmte/zeven-kanswijken