Gemeente Medemblik bereidt zich langzaam voor op aardgasvrij wonen. Eerder werden al vier woonwijken tot kansenwijk bestempeld, bestaande wijken met de beste kansen om aardgasvrij te worden. Maar wat vinden de inwoners van de kanswijken daar zelf eigenlijk van? Tijdens zes bijeenkomsten ging de gemeente het gesprek aan. Na afloop was een veel gehoorde uitspraak: ‘We waren van tevoren bang dat we van alles moesten. De gemeente heeft veel angst bij ons weggenomen’.

De bijeenkomsten kenmerkten zich door een open sfeer, en inwoners hadden logischerwijs veel vragen. Er is duidelijk behoefte aan een onafhankelijke partij die bewoners kan informeren en adviseren over techniek, kosten, financiering en subsidies. Daarnaast moet er in de informatievoorziening meer aandacht komen voor:

  • Ervaringen van voorlopers; leren van medebewoners die al aardgasvrij zijn
  • Comfortverhoging; een beter geïsoleerde woning verhoogt ook het wooncomfort;
  • Laagdrempelige maatregelen; bijvoorbeeld een aardgasvrij-ready test of tochtstrips;

Techniek
Veel vragen gingen over techniek. Wat is nu de beste vorm van aardgasvrij verwarmen voor de woningen in de kanswijken? En wat zijn de voor- en nadelen van elke vorm? Daarnaast werden regelmatig vragen gesteld over alternatieve warmtebronnen zoals waterstof of een warmtenet. Een ander onderwerp was de krapte op het elektriciteitsnet. Hoe kunnen wijken aardgasvrij worden nu er krapte ontstaat? En hoe interessant is het om nu nog te investeren in zonnepanelen?

Keuze kanswijken
De keuze voor de vier geselecteerde wijken vraagt ook uitleg. Waarom kiest de gemeente om met deze wijken te beginnen? En waarom niet voor nieuwere wijken? Of kleinere gebieden in deze kanswijken?

Samenwerken
Om stappen te zetten richting aardgasvrij was vrijwel iedereen het eens; we kunnen het best samenwerken. Niet alleen tussen inwoner en gemeente, maar ook tussen inwoners onderling. Iedereen kan van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen. Alle aanwezigen zagen een taak voor de gemeente om samenwerken te stimuleren en geïnteresseerden bij elkaar te brengen.

Belangrijkste terugkoppelingen per kanswijk

In Kreeklanden ziet men een behoefte voor een diepere analyse van de wijk. Klopt de data waarop de gemeente haar keuze heeft gebaseerd? Een aantal inwoners in deze wijk loopt duidelijk voorop

met het verduurzaming van hun woning. Maar ook een grote groep moet nog de nodige stappen moeten. Niet iedereen kan en hoeft even snel. Kunnen de voorlopers ondersteuning bieden voor hun buren? Er is hier veel interesse voor een (collectieve) bodemwarmtepomp. Er lijkt in Kreeklanden al een start te zijn gemaakt in het samenbrengen van eensgezinde bewoners; kunnen we daar in de toekomst niet meer mee doen?

In Wervershoof is men erg geïnteresseerd in een gezamenlijke aanpak van duurzame maatregelen. Hoe inventariseren we gelijkgestemden het best en brengen we ze samen? Bewoners willen graag ontzorgd worden, zonder dat dat veel gaat kosten. De focus ligt op comfort, van zowel de maatregelen als het proces ernaar toe. In Wervershoof gaan ze graag op bezoek bij voorlopers, zo kunnen we van elkaar te leren.

In Andijk leeft aardgasvrij behoorlijk. En er zijn er zowel voor- als tegenstanders. Alle bewoners hebben behoefte aan meer informatie. Bijvoorbeeld over de verschillende technieken, maar ook over een partij die bewoners kan adviseren in het proces. Ook in Andijk ziet men meerwaarde om te leren van voorlopers. Bewoners willen graag samenwerken met wijken die al iets verder zijn, en met lokale installateurs. Een belangrijk onderwerp in Andijk is het elektriciteitsnet en hoe hier mee om te gaan. Zo zijn bewoners erg geïnteresseerd in het opslaan van energie, bijvoorbeeld met een buurtaccu’s.

In de Schepenwijk is een grote bewonersgroep klaar voor actie. Ook ziet men duidelijk meerwaarde in een gezamenlijke inkoopactie van energiebesparende maatregelen. Samen met lokale installateurs kan er worden samengewerkt. Bijvoorbeeld aan gezamenlijk stroom opwekken en opslag van energie (warmte en stroom). Bewoners gaan hierover graag met buren in gesprek. En, bewoners hebben behoefte aan voorbeelden. Als de gemeente met duidelijke doelen komt wil de Schepenwijk hier wel mee aan de slag.

Wat gaat de gemeente met alle inbreng doen?
De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met alle vragen die tijdens de wijkgesprekken zijn gesteld. Zo komen we tot een basis waarin we de wensen, zorgen en mogelijkheden inzichtelijk maken en een aanpak voorstellen. Vanuit deze basis werken we samen met bewoners verder aan het aardgasvrij maken van de kanswijken. Vier belangrijke actiepunten uit de wijkgesprekken zijn:

  • Veel bewoners willen ontzorgd worden. Een stappenplan naar aardagsvrij wonen is hierbij meerde keren genoemd als een interessant middel.
  • Er moet een grotere naamsbekendheid komen van het onafhankelijk energieloket van de gemeente: Het Duurzaam Bouwloket. Zij kunnen een belangrijke rol spelen wanneer het gaat over maatregelen, techniek, financiën en subsidies.
  • Er is een duidelijke vraag naar het samenbrengen van inwoners, zowel voor gezamenlijke initiatieven als contact met geïnteresseerde medebewoners.
  • Tenslotte gaat de gemeente zich richten op het aanbieden van collectieve inkoopacties en het vergroten van de kennis over aardgasvrij wonen. Dit bespreken we begin 2022 met een groep voorlopers en meedenkers.

Wi je ook meewerken en/of denken aan de plannen voor aardgasvrij? Geef je dan bij ons op via duurzaam@medemblik.nl