Eén van de duurzaamheidsambities van Medemblik is dat het in 2050 geheel aardgasvrij wil zijn. Maar, hoe doe je dat? Niet van de hak op de tak in ieder geval, maar met een plan. De manier waarop Medemblik zich klaar maakt om van het aardgas af te gaan gaat staat beschreven in de Transitievisie Warmte, die we eind dit jaar klaar willen hebben.

Van het aardgas af gaan doen we samen, maar niet tegelijk. Allereerst moet duidelijk worden welk alternatief voor aardgas het meest haalbaar en betaalbaar is. Dat zal per wijk verschillen. Ook is de vraag in hoeverre woningen in de gemeente al geschikt zijn om straks de gaskraan dicht te draaien. De manier waarop een woning geïsoleerd is speelt daar bijvoorbeeld een grote rol.  Om inwoners te laten zien wat je zelf kunt doen om ‘je huis klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst’ startte de gemeente ook al de campagne Wij doen Wat.

Twee belangrijke uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte zijn ‘samen’ en ‘stapsgewijs’. Inwoners hebben namelijk een belangrijke rol bij het opstellen van de visie. Op samen.medemblik.nl (alleen de eerste keer registreren) kun je online meepraten over de manier waarop Medemblik van het aardgas af gaat. Ook is er een stapsgewijze planning te vinden die moet leiden tot een Medemblikse Transitievisie Warmte.

Er is dus voldoende tijd om hier als inwoner van Medemblik wat van te vinden, en zelfs mee te denken. Dat kan nu al door de online enquête in te vullen, waarvan de uitkomsten worden meegenomen in het proces.

Voor de kleine groep inwoners die staan te trappelen van ongeduld om de gaskraan nu gelijk al dicht te draaien: de subsidie ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2020’ is dit jaar verruimd.