We weten het al een poosje: het klimaat verandert. Het wordt gemiddeld warmer. Lange periodes van droogte wisselen af met korte, hevige neerslag. Hittegolven komen vaker voor, maar ook het risico op overstromingen neemt toe. Dat heeft gevolgen voor iedereen, ook in Medemblik. Als we hier zonder problemen willen blijven wonen, werken en recreëren moeten we meebewegen met die verandering. Hoe? Door onze leefomgeving klimaatadaptief te maken. Dat vraagt iets van ons allemaal. Als inwoner kun je daarmee wel héél dicht bij huis beginnen: je eigen huis! Wat kun je zoal doen om je eigen directe leefomgeving klimaatadaptief te maken?

Plant een boom
Hitte heeft een negatief effect op het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Het planten van een boom kan de opwarming van je eigen huis en tuin tegengaan. Een boom heeft door verdamping namelijk een koelend effect op de omgeving. Hoe meer mensen dat doen, hoe minder je dorp of stad als geheel opwarmt. Dat maakt het klimaat op straatniveau prettiger.

Verminder bestrating
Vaker hevige neerslag zorgt voor een hogere druk op de waterhuishouding. In de bebouwde kom is een groot deel van de bodem bedekt met bebouwing of verharding. Als daar regen op valt gaat het meteen afstromen. Het water van al die verharding samen kan voor wateroverlast zorgen, of erger: voor schade! Door een deel van je (tuin)bestrating weg te halen en daar groen te planten kan meer water in de grond zakken. Dat helpt bij het opvangen en vasthouden van water tijdens een flinke bui. Bovendien neemt het groen een deel van het gevallen water op.

Vergroen je gevel
Heb je geen tuin en staat je huis direct aan de weg? Geen nood! Om je gevel te vergroenen heb je nauwelijks ruimte nodig. Groene gevels hebben veel voordelen. Klimplanten tegen een gevel of schutting verfraaien een huis, tuin en straat. Ze beschermen het huis in de zomer tegen opwarming door de zon en houden zo het huis koel. In de winter kan de gevelbeplanting door het afzwakken van de wind het warmteverlies van het huis verminderen. Daarnaast vertragen en verminderen ze de afvoer van regenwater naar het riool. Er zijn verschillende manieren om een groene gevel aan te leggen: met zelfklimmende planten, met een klimconstructie of, als planten in de volle grond niet mogelijk zijn, met bakken op de grond of zelfs aan de gevel.

Steenbreek
Stichting Steenbreek is een organisatie die helpt om de leefomgeving te vergroenen en onnodige verharding tegen te gaan. De doelen van deze stichting sluiten goed aan bij de ambitie van Medemblik om klimaatbestendig te worden. Daarom heeft Medemblik zich als deelnemer bij deze stichting aangemeld. Op de website van Steenbreek  staan nog veel meer tips om je tuin zó in te richten dat die tegen een ‘klimaat-stootje’ kan.

Natuurinclusief
Met de hierboven genoemde tips ben je natuurinclusief bezig en versterk je direct de natuurlijke waarden in je eigen omgeving. Dat is dus meteen winst voor de biodiversiteit! Wil je meer tips over natuurinclusief inrichten? Kijk dan op  https://www.duurzaammedemblik.nl/water-en-groen/tips-natuurinclusief-inrichten.