Wanneer gemeenten maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, kan het Rijk deze initiatieven steunen vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Op 10 oktober heeft het Rijk bijna 4 miljoen euro toegezegd voor 37 projecten in Noorderkwartier. Ook gemeente Medemblik profiteert van deze regeling.

In de Molenbuurt in Sijbekarspel zal vanaf 2023 het wegprofiel aangepakt worden. Uit een eerdere klimaatstresstest bleek al dat deze wijk uit de jaren ’70 kwetsbaar is voor wateroverlast. Dat gegeven vroeg om aandacht in de totale herinrichting. Maar dankzij de impulsregeling kan de wijk meer en sneller klimaatadaptief gemaakt worden dan vooraf voor mogelijk gehouden was. Met onder meer een waterbergend pakket onder het wegdek en het vergroten van de waterafvoercapaciteit.

Ruim vier ton voor klimaatadaptatie

De Molenbuurt is een van de vijf herininrichtingsprojecten in de gemeente die goedgekeurd zijn voor de impulsregeling. In totaal is hiermee meer dan 400.000 euro gemoeid. “Het geeft letterlijk een impuls aan het klimaatbestendiger maken van onze gemeente”, zegt een tevreden wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt.

De rijksbijdrage is goed voor een derde van de totale projectkosten, twee derde moet opgebracht worden door gemeente Medemblik zelf, financieel gesteund door de provincie en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De vijf herinrichtingsprojecten die profiteren van de impulsregeling zijn:

  • Molenbuurt in Sijbekarspel
  • Ganker in Nibbixwoud
  • Gedempt Achterom in Medemblik
  • Simon Koopmanstraat in Wervershoof
  • Pletering in Oostwoud