Het klimaat verandert en gemeente Medemblik verandert mee

Bij wateroverlast zijn met name bedrijventerreinen en oude centrumwijken kwetsbaar. De natuur en de landbouw zullen het kind van de rekening worden bij langdurige droogte. En de gemeente is niet zo gevoelig voor bodemdaling. Het zijn een paar uitkomsten van de ‘klimaatstresstest’ bij gemeente Medemblik.

Deze stresstest is in 2020 in heel Westfriesland uitgevoerd om de mogelijke effecten van klimaatverandering in kaart te brengen. Nu duidelijk is dat de aarde opwarmt, weten we ook dat de klimaatextremen groter zullen worden. Een belangrijke vraag wordt dan: hoe passen we onze fysieke omgeving aan, als de regenval overvloediger wordt, de droogte intenser of de hitte langer aanhoudt?

Strategie

Dit aanpassen heet met een moeilijk woord ‘klimaatadaptatie’. Met als doel om veilig te blijven en onze omgeving leefbaar te houden. Met de resultaten van de stresstest konden de kwetsbaarheden in de regio beoordeeld worden op risico en impact. Op basis hiervan wordt nu een strategie ontwikkeld en een uitvoeringsagenda bepaald. Daarmee kunnen we de komende jaren de grootste knelpunten gaan aanpakken. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en tal van andere partijen zijn bij dit traject betrokken.

Uitdaging

Uiteindelijk moet Nederland in 2050 ‘klimaatbestendig en waterrobuust’ zijn. Ook voor regio Westfriesland is dit de uitdaging. Om deze opgave voor elkaar te krijgen, zullen gemeenten maatregelen moeten nemen. Denk aan het verlagen van groenstroken, waar regenwater een poosje ‘geparkeerd’ kan worden. Of aan het planten van bomen, die in de zomer verkoeling geven. De kunst is om deze maatregelen slim te combineren met andere werkzaamheden in het gebied.

De tuin groener maken

Maar een gemeente kan het niet alleen. Ook inwoners kunnen meehelpen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Veel regen hoeft bijvoorbeeld niet bedreigend te zijn, als het water makkelijk in de grond kan wegzakken. Alleen, veel tuinen zijn tegenwoordig zo ‘versteend’ dat het water niet weg kan en al vrij snel voor overlast zorgt.

Stel nou dat ook in Medemblik woningbezitters (een deel van) de verharding uit hun tuin halen en dat vervangen door meer groen. Dat zou al veel helpen. Zo wordt het aanpassen aan klimaatverandering iets waar we allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. En laten we eerlijk zijn: zijn meer bloemen en planten om je heen ook niet fijner? De komende tijd gaan we inwoners van gemeente Medemblik meer betrekken bij het thema klimaatadaptatie.