Door openbaar groen te maaien voorkom je dat parken, groenstroken en bermen veranderen in ontoegankelijke natuur. De traditionele manier van maaien (klepelen) zorgt ervoor dat sommige bloemen en planten daarna niet meer kunnen groeien. De gemeente onderzoekt of een andere manier van maaien voor meer verschil in bloemen en planten kan zorgen en start met een proef.

Maaien
De gangbare manier van het maaien van openbaar groen is met een zogeheten klepelmaaier. Maaisel wat blijft liggen zorgt voor een voedselrijke bodem, ideaal voor planten als brandnetels en grassen. Minder ideaal voor andere wilde bloemen en planten die juist van een voedselarme grond houden zoals de Kleine Ratelaar (Rhinanthus minor), Koekoeksbloem (Silene flos-cuculi) en de Ooievaarsbek (Geranium pyrenaicum).

Biodiversiteit
Door traditioneel te maaien is er minder aanbod in verschillende bloem-  en plantsoorten. Dat is niet alleen jammer voor bezoekers, ook insecten komen meer en beter voor bij een divers aanbod. Door anders te gaan maaien kan daarmee bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit van de gemeente.

Proef
Om meer diversiteit in bloemen en planten te kunnen krijgen gaat de gemeente Medemblik anders maaien. Hiervoor wordt een proef gehouden op drie verschillende locaties in het Burgemeester Smitpark te Midwoud. Op deze locaties wordt met een ander soort machines en opzettelijk met verschillende instellingen gemaaid. Bovendien wordt het maaisel na een korte tijd gelegen te hebben verwijderd. Het doel van de proef is om te kijken of het anders maaien een effect heeft op de komst (of terugkeer) van de Kleine Ratelaar, Koekoeksbloem en de Ooievaarsbek.

Planning
Vanaf mei 2020 wordt de bodem op drie locaties in het Burgemeester Smitpark anders gemaaid. Er wordt geen gebruik gemaakt van een klepelmaaier, het maaipatroon is anders en het maaisel wordt na kort gelegen te hebben afgevoerd. Jaarlijks wordt gecontroleerd in welke mate de drie plantsoorten voorkomen. In 2023 loopt de proef af en wordt een eindconclusie opgemaakt. Bij succes kan de maaimethode op grotere schaal in de gemeente worden toegepast.

Meer informatie en updates over dit project worden op deze pagina bijgehouden.