Op dinsdag 21 juni is het op het schoolplein van De Meridiaan in Medemblik een drukte van jewelste. De sfeer zit er goed in, geholpen door het mooie weer en natuurlijk de ijscokar met skoftig lekker ijs uit Lutjebroek. Vandaag komt duurzaamheidswethouder Harry Nederpelt van de gemeente Medemblik goed nieuws brengen.

Schooldag van de duurzaamheid
Begin dit schooljaar (september 2021) deed deze school samen met vijf andere scholen uit de gemeente mee met de Schooldag van de duurzaamheid. In het speciaal voor kinderen gemaakte lesprogramma leerden de groepen zeven en acht alles over duurzaamheid. Anno 2022 weten veel kinderen al wat een windmolen doet en hoe een zonnepaneel eruit ziet. “Maar toch is er nog veel meer over duurzaamheid geleerd” geeft meester Raymond aan. “Vooral het idee dat je spullen vaak nog een keer voor iets anders kunt gebruiken is goed geland”. Ook bij het afval prikken in de omgeving was het enthousiasme groot. “Soms moest ik een leerling uit een voor- of achtertuin halen. Maar daar lag dus nog een blikje, en dat blijft natuurlijk zwerfafval”.

Schoolpleinsafari
Een belangrijk onderdeel uit het lesprogramma was de schoolpleinsafari. Daar mochten de kinderen een ontwerp maken voor een nieuw, duurzaam schoolplein. De gemeente beloofde het beste idee tegemoet te komen met een bedrag om dat uit te gaan voeren. Van de zes inzendingen vond de jury het plan van De Meridiaan het best doordacht. Deze leerlingen hadden de ideeën zelfs verwerkt in een miniatuur. Zo kan hun schoolplein er dus over een tijdje uit komen te zien.

Cheque
Of alle ideeën kunnen worden uitgevoerd is nog niet zeker, maar wethouder Nederpelt mocht namens de gemeente een cheque van € 10.000 overhandigen. Dit bedrag wordt op basis van cofinanciering door het schoolbestuur verdubbeld, en daarmee kan het schoolplein een heel stuk duurzamer worden gemaakt. De school is nu op zoek naar een partij die hen kan helpen bij de uitvoering.

Junior Global Goals
Het lesprogramma is ontwikkeld door de stichting Schooldag van de duurzaamheid, en is met medewerking van stichting Mak Blokweer uit Blokker en de gemeente Medemblik aan alle basisscholen aangeboden. Zes scholen deden uiteindelijk mee. Het programma draait om zeven junior global goals; uitgangspunten waarmee kinderen kunnen bijdragen aan een duurzame wereld.

Vervolg
Ook wethouder Nederpelt is tevreden. “De jeugd heeft de toekomst, en al helemaal als het om duurzaamheid gaat. Omdat we zoveel enthousiaste reacties hebben gehad, hebben we besloten om begin dit schooljaar een nieuwe editie van de Schooldag van de duurzaamheid te organiseren. Alle basisscholen zijn inmiddels uitgenodigd voor deelname, en ik hoop op net zo’n succes als dit schooljaar.”

Op de foto staan wethouder Harry Nederpelt en twee enthousiaste leerlingen van OBS de Meridiaan.